top of page

WeCARE สร้างโซลูชัน E-Learning ขั้นสูงที่เกินกว่าประสบการณ์ของคุณ

การพัฒนา E-Learning

 การกระตุ้นธุรกิจให้เริ่มจากพนักงาน

รวบรวมโซลูชัน E-Learning ขององค์กรเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมได้อย่างง่ายๆ จากคู่มือการเรียนการสอนแบบสองทาง หรือการเล่นเกม WeCARE สามารถนำเสนอทุกแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานเพื่อรับการฝึกทักษะการคัดเลือกที่ดำเนินการโดยบรรษัทข้ามชาติในมาตราฐานระดับโลก

แพคเกจ WeCARE โซลูชัน E-Learning

อย่างที่ทราบว่าแนวโน้มของ E-Learning มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับให้เข้ากับกำลังคนในอนาคต แพคเกจ E-Learning ของ WeCARE ได้รับการอออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณได้รับความรู้และทักษะที่ดีขึ้น คุณกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานและ WeCARE จะช่วยจัดการวิเคราะห์กระบวนการจนถึงการส่งมอบหลักสูตรที่เสร็จสมบูรณ์

Business Meeting

เชื่อมต่อกับลูกค้าบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้วยบริการของ WeCARE บนแพลตฟอร์มที่หลากหลายภาษา

การวิเคราะห์และ

การจำจัดความ

การออกแบบ

การพัฒนา

การทดสอบ

การส่งมอบ

มาพิจารณากัน WeCARE สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

bottom of page