top of page

WeCARE 

โซลูชันเพื่อการสื่อสารแบรนด์ของคุณ

WeCARE

โซลูชันการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแบรนด์ของคุณ

WeCARE เป็นบริษัทที่ให้บริการการถ่ายทอดเนื้อหา

เชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายภาษาสำหรับลูกค้า

มาตราฐานในการบริการลูกค้า WeCARE พร้อมนำเสนอแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักโดยการติดต่อสื่อสาร กระตุ้นสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างการมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับ WeCARE®

 WeCARE คือแบรนด์ใหม่ที่จะช่วยจัดการ การสื่อสารแบรนด์ โดยการจัดหาโซลูชันด้านเนื้อหาที่หลากหลายภาษา

และการสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายตัวในประเทศกลุ่มอาเชียน

ทำไมถึงเรียกตัวเองว่า WeCARE

เราคือความร่วมมือระหว่างแบรนด์ และลูกค้าของคุณ มาตราฐานการบริการลูกค้า WeCARE พร้อมนำเสนอแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักโดยการติดต่อสื่อสาร กระตุ้นสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างการมีส่วนร่วม

ความใส่ใจคือ DNA ของ WeCARE

C

มาจากการติดต่อสื่อสาร

เพื่อสื่อสารสาระสำคัญในแบรนด์ของคุณกับผู้ชมที่เหมาะสม

A

มาจากกระตุ้น

เพื่อกระตุ้นให้แบรนด์ของคุณก้าวสู่ตลาดโลก

R

มาจากการยอมรับ

เพื่อให้ชื่อแบรนด์ของคุณได้รับการยอมรับจากลูกค้า

E

มาจากการมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในท้องถิ่นของ

คำถาม : WeCARE ทำงานอย่างไร?

คำตอบ: WeCARE ทำงานโดยการรวมเทคโนโลยีเข้ากับการแปลเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหาภาษาถิ่น และตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

 

เนื่องจากเนื้อหายังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็ยังจะคงเป็นตลอดไป
WeCARE จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้ข้ามพรมแดน จากการสร้างสื่อการตลาดที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างฟีดข้อมูลบนเว็บไซต์ / โซเชียลมีเดีย  เพื่อจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงแบรนด์ของคุณ และขยายไปยังลูกค้าในภูมิภาคเป้าหมาย

WeCARE® SOCIAL

WeCARE® โซเชียล ให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาช่องทางการสื่อสารของตนเองผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ ไลน์ ในภาษาท้องถิ่นได้อย่างไม่ซับซ้อน และช่วยจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัญชีโซเชียลมีเดีย

WeCARE® WEB

WeCARE® เว็บ มีบริการคัดลอกเว็บแบบมืออาชีพในหลายภาษาตั้งแต่โพสต์บล็อกง่ายๆไปจนถึงเนื้อหามัลติมีเดียบนเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการแปล มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราวที่จะช่วยให้ผู้ชมได้รับชมในภาษาแม่อย่างเต็มเวลา world-wide-web

WeCARE® CUSTOMER SERVICE

ฝ่ายบริการลูกค้า WeCARE ขอรับประกันว่าจะดูแลลูกค้าของคุณให้เหมือนกับลูกค้าของเราเอง ฝ่ายบริการลูกค้าของ WeCARE จะตอบสนองต่อ

ผู้ใช้เว็บ / โซเชียลมีเดียในส่วนขยายของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณในภาษาที่คุณต้องการให้ข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้จะได้รับการจัดทำดัชนีและสามารถเข้าถึงได้จากลูกค้าและจัดทำเป็นรายงานซึ่งจัดส่งเป็นรายเดือน รายไตรมาส และ/ หรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกไว้

คำถาม : ใครต้องการ WeCARE?

คำตอบ: WeCARE®เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัท องค์กรพัฒนาเอกชนและสำนักงานภาครัฐที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการแบรนด์และ

การสื่อสารกับลูกค้า และลูกค้าในประเทศอื่น ๆ

วันนี้ WeCARE® ได้เห็นบริษัทมหาชนหลายแห่งในประเทศไทยขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียน แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปสรรคด้านการสื่อสารครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ บริษัท สื่อการตลาด สื่อโซเชียลมีเดียผ่านการสร้างเนื้อหาและการสนับสนุนลูกค้าท้องถิ่น

WeCARE® เป็นโซลูชันด้านเนื้อหาและบริการลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย WeCAREจะช่วยการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

มาพิจารณากัน WeCARE สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

bottom of page