top of page

รายงานจาก WeCARE

รายงานจาก WeCARE จะเป็นตัวช่วยชี้วัดและทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดที่ให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

วิธีการทำงาน

รายงานของ WeCARE จะเป็นตัวช่วยชี้วัดและทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดที่ให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

รายงานจาก WeCARE ช่วยให้คุณเข้าถึงการวิเคราะห์ลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

วัดความพึงพอใจของลูกค้า

รายงานของ WeCARE ใช้การวัดไม่ใช่เฉพาะในตัวเลขเท่านั้น แต่ยังวัดระดับความพึงพอใจที่ระบุไว้ในการตอบสนองจากลูกค้า

ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

รายงานของ WeCARE จะทำให้คุณเข้าถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภค

สร้างรายงานภายใน

รายงานของ WeCARE มีฟังก์ชันการสร้างรายงานภายใน เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า

มาพิจารณากัน WeCARE สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

bottom of page